Skip to main content

Creation of the Gods I: Kingdom of Storms (2023)

Creation of the Gods I: Kingdom of Storms (2023)
 
Loading... Playback error. Retrying...Error loading Video. Please try again later. Buffering...Now Playing: Creation of the Gods I: Kingdom of StormsPaused: Creation of the Gods I: Kingdom of Storms

Creation of the Gods I: Kingdom of Storms (2023)

Poster Image
Rated: 7.1 out of 10 with 247 votes.
Watch Creation of the Gods I: Kingdom of Storms (2023) : Full Movie Online Free Based on the most well-known classical fantasy novel of China, Fengshenyanyi, the trilogy is a magnificent eastern high fantasy epic that recreates the prolonged mythical wars between humans, immortals and monsters, which happened more than three thousand years ago.
Show More
Show Less
7.1 PG China Beijing Culture, Century Changshengtian Film, Tencent Penguin Pictures, Maoyan Entertainment, Huaxia Film Distribution, 北京京西文化旅游股份有限公司 Trailer
Main Actors:
Kris Phillips
King Zhou
Li Xuejian
Ji Chang
Huang Bo
Jiang Ziya
Yu Shi
Ji Fa
Chen Muchi
Yin Jiao
Narana Erdyneeva
Su Daji
Xia Yu
Shen Gongbao
Yuan Quan
Queen Jiang
Chen Kun
Yuan Shi Tian Zun
Ci Sha
Yang Jian
Wu Yafan
Ne Zha
Hou Wenyuan
Chong Yingbiao
Tim Huang
Jiang Wenhuan
Li Yunrui
E Shun
Xu Huanshan
Emperor Yi
Gao Shuguang
Yin Qi
William Feng
Tai Yi Zhen Ren
Wang Luoyong
Bi Gan
Yang Lixin
Jiang Huanchu
Ding Yongdai
E Chongyu
Gao Dongping
Chong Houhu
Yang Le
Bo Yi Kao
Xu Chong
Su Hu
Shan Jingyao
Su Quanxiao
Wu Hankun
Xin Jia
Bayalag
Lü Gongwang
Willington Liu
Tai Dian
Xu Xiang
Huang Yuanji
Liu Han
Yao Shuliang
Figo Tsui
Zhong Zhiming
Sun Rui
Jin Kui
Geng Yeting
Sun Ziyu
Jin Zhihao
Ma Zhao
Qu Yuchao
Cao Zong
Huang Tao
Peng Zushou
Fan Wendong
Wu Gaokui
Jiang Baocheng
Zheng Lun
Aren
Su Quanzhong
Mi Tiezeng
Shang Rong
Senggerenqin
Yin Pobai
Ma Wenzhong
You Hun
Ning Wentong
Fei Zhong
Zhang Jingwei
Fei Lian
Yang Tianhao
Chi Jing Zi
Li Zeyu
Guang Cheng Zi
Xia Chenxu
Yu Ding Zhen Ren
Song Ningfeng
Huang Long Zhen Ren
Yu Ying
Ci Hang Dao Ren
Wu Chao
Ling Bao Da Fa Shi
Yang Dapeng
Ju Liu Sun
Zhao Lei
Pu Xian Zhen Ren
Zhang Zhenxuan
Wen Shu Guang Fa Tian Zun
Song Duyu
Qing Xu Dao De Zhen Jun
Wen Bo
Dao Hang Tian Zun
Tumenbayaer
Zu Yi
Mu Xiaobo
Jiang Huan
Chun Xiao
Yun Xiao
Qilemug
Bi Xiao
Zhang Xuehan
Qiong Xiao
Bo Qian
San Yi Sheng
Bayaertu
Nangong Shi
Ha Ha
City Gatekeepers
Wang Feihu
Overseer
Xiao Long
Ji Chang's Carriage Handler
Han Pengyi
Lei Zhen Zi
Yan Guanying
Old Fish Seller
Hao Feng
Cell Boss
Wang Qianglong
Executioner
Wu Hsing-Guo
Wen Zhong
Nashi
Deng Chanyu
Liu Chao
Tai Ruan
Zhang Yilong
Mo Li Hai
Sun Huangchen
Mo Li Hong
Senggerenqin
Mo Li Qing
Alijang Kuerban
Mo Li Shou
Directed by:
Release Date:
Genres:Comedy, ,